Vizyon
Vizyon
-Teknik konulardaki gelişmeleri takip etmek için gerekli çalışmaların yapılması ve kamu ve özel kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak ve işbiriliği yapmak.
-Bilgi birikimi, teknoloji desteği ve insan gücü ile üretim sürecine dönüşen bayrak sanayiisinde öncü kuruluş olmak.